EFS Hisingen har upphört

Sedan årsmötet den 3 mars 2018 finns inte EFS Hisingen längre. Vi vill uppmana alla som vid något tillfälle har varit medlemmar i EFS Hisingen att hitta en annan församling och någon typ av hemgrupp där man tillsammans med andra kan fortsätta växa som människa och som lärjunge till Jesus. Vill någon ha hjälp att hitta en församling får ni gärna höra av er till någon av oss. Tänk också på att man kan vara medlem i EFS i Västsverige direkt om man inte är med i någon lokal EFS-förening.

Vi vill också framföra årsmötets tack till alla människor som har varit en del av eller på något sätt kommit i kontakt med EFS Hisingen för de år som församlingen/gruppen/föreningen fick finnas. Nu får vi var och en på olika ställen fortsätta verka för Guds rikes utbredande genom lärjungaskap och gemenskap.

Om du skulle behöva komma i kontakt med någon av oss är det säkrast att kontakta personen direkt. Om du inte har möjlighet till det så kan du testa еs.negnisiһsfе@ofni så ska vi försöka att förmedla kontakten. Adressen kommer att vara aktiv så länge webbplatsen finns kvar.