Välkommen!

Vi är en kristen gemenskap på Hisingen. Vi firar gudstjänst varje söndag och träffas i hemgrupper under veckorna.

Nyheter från EFS Hisingen:

Gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan i Länsmansgården

Den 18/9 har vi gemensam gudstjänst med Svenska kyrkan. Vi träffas kl 11 i Länsmansgårdens kyrka och det är alltså ingen gudstjänst kl 16!

Församlingsdag och föreningsmöte 10/9

Den 10:e september är det församlingsdag på Björkö. Temat för dagen kommer vara relationsbaserad evangelisation.

Dagen börjar kl. 10.00 med lätt fika och undervisning. Föreningsmötet kommer hållas efter lunch med start kl 14. En fråga, men en stor och viktig fråga, finns på dagordningen, nämligen församlingens framtid och uppgift. Som avslutning på dagen blir det korvgrillning på stranden om vädret tillåter, annars får vi umgås inomhus.

Praktisk info:
Plats: Björkö missionskyrka, färja avgår från Lilla Varholmen en gång i halvtimmen.
Anmälan: Obs! Senast 5/9 till anna.lundholm.mail@gmail.com. Ange ev allergier vid anmälan.
Frågor: styrelsen@efshisingen.se

Hösten

Nu är gudstjänsterna igång igen efter sommaruppehållet. Nytt för den här terminen är att det blir en enklare gudstjänstform ungefär varannan söndag med bibelsamtal.

Välkomna till Länsmansgårdens kyrka söndagar kl 16!

Sommaruppehåll

Nu har sista gudstjänsten för det här terminen ägt rum och EFS Hisingens söndagsgudstjänster tar sommaruppehåll. Men den 21:a augusti börjar vi igen, välkommen då!

Du, Her­re, är den en­de.
Him­len har du gjort,
him­lar­nas him­mel och he­la dess härska­ra,
jor­den och allt som le­ver där,
ha­ven och allt som finns i dem.
Du är den som ger liv åt allt,
och him­lens härska­ra till­ber dig.

Neh 9:6

Kalender