Hemgrupper

Göteborg. Eftermiddag. Vuxna på väg hem från jobbet, tonåringar på väg till idrottsträningar. Barn hämtas från dagis. Hemgrupp hemma hos J och K ikväll. Det duggregnar.

EFS Hisingen är uttryck för en helig hemlängtan.

Vi firar gudstjänster på söndagar i Länsmansgårdens kyrka. Vi
vill att många människor ska känna sig hemma hos Gud.

Vi träffas i vardagen i små grupper. Vi vill att Gud ska leva
nära oss här i Göteborg.

Hemgrupp: samtal

Varför hemgrupp?

Tilliten till gemenskap mellan Gud och människa – tillit till vänskap mellan människor – bär upp den kristna tron. Vi tror att gemenskap är djupast uppriktig och mest äkta i vardagen, på vardagliga tider, på vardagliga platser.

Våra hemgrupper träffas på vardagskvällar. Samlingarna vandrar vanligtvis runt mellan hemmen i gruppen vecka för vecka.

Hemgrupp: fika

Fika är framställt på bordet. J tänder ljus i lägenheten.

Gs frys hade tydligen gått sönder och svämmat över. Så han kan inte komma ikväll. K jobbar sent. N och L ska köpa barnvagn. E ska på intervju för ett nytt jobb. Någon har ont. Någon är trött. Någon är glad.

Vi ber en enkel tackbön. Tack för gemenskap. Tack för mat att äta.

Vad händer på en hemgrupp?

En hemgrupp har ofta bara fem till tio deltagare för att ge utrymme att dela det stora och enkla i livet med varandra.

Hemgruppen börjar med enkel kvällsmat tillsammans. Bröd, ost eller korv, kanske en gurka på toppen.

Vi samlas i hemgrupper för att hjälpa varandra att leva nära Gud mitt i det vardagliga, vi samlas för att lära känna varandra och för att tillsammans bli lika Kristus.

Olika hemgrupper har olika inriktning. Gemensamt är dock att vi ofta läser bibeln tillsammans och samtalar om vad orden betyder för våra liv. Vi ber tillsammans och för varandra – om kraft och glädje. Vi ber för världen. Vi försöker omsätta det vi kommit att tro på i praktisk handling för att skapa en bättre värld.

Ikväll är temat bön. Vi funderar en stund över böner som vi bett tidigare i våra liv och som kommit att följa oss.

Vem kan vara med i en hemgrupp?

Alla som vill ha med Jesus att göra är välkommen att vara med i våra hemgrupper. I söndagens gudstjänst samlas många till gemenskap runt ett öppet nattvardsbord. I vardagens hemgrupp samlas några få vänner till gemenskap runt ett köksbord.

Ofta börjar man i en hemgrupp därför att man får en relation till någon som är med i gruppen. Andra väljer hemgrupp beroende av att man bara har möjlighet att träffas en viss dag eller på en viss plats. Andra väljer grupp beroende av att man behöver en viss inriktning en viss tid i livet.

Kontakt

Du är alltid välkommen att komma och pröva om en hemgrupp är någt för dig utan att förbinda dig till något.

Mejla om du vill veta mer.

Du hittar fler kontaktuppgifter, telefonnummer m.m. under Kontakt.

Välkommen hem!

Kalender