Om EFS Hisingen

Historien började egentligen för flera år sedan, då några vänner började träffas för att be och lovsjunga tillsammans. De träffades hemma hos varandra för att dela livet i vardagen med varandra och, framför allt, med Gud. Gemenskapen växte och djupnade, några kom till och andra knoppades av, och samtidigt började en längtan att växa inom dem. Det var en längtan efter ett större sammanhang, någonstans att höra hemma, att dela gemenskapen med fler.
Samtidigt fick en pastor i Halmstad en dröm från Gud om att det behövdes en församling till i Göteborg, kanske på Hisingen.

Så, på våren 2004, skapades kontakt. Ett möte ägde rum och tankar och visioner delades. Man kom fram till att man nog ville åt samma håll, och bestämde sig för att börja på något tillsammans.

EFS-grupp

I september samma år var det dags för det första officiella mötet, som hölls i Lundby Nya Kyrka. Till det mötet hade Per-Eive Berndtsson, Josefin Forsström, Hannes Sandahl, Joachim Nachmansohn och Kristofer Kander utarbetat ett ”förslag till vision och strategi för EFS-grupp i Göteborg”. Detta förslag antogs av gruppen, som kom att heta EFS-gruppen på Hisingen.

Tidig version av EFS Hisingen

Då – vid de första stapplande stegen – var vi runt 15 personer, en inte så brokig blandning av ungdomar dels från den ursprungliga bönegruppen och dels från Johanneskyrkan i Halmstad. Det började med tre hemgrupper och gudstjänst varannan vecka i någon av Lundby församlings båda kyrkor. Arbetet drogs igång med den iver som annars bara kännetecknar nykära och det var ingen hejd på engagemanget. Det var lovsångsteam och hemgruppsledarträning, gemenskapsdagar och världens längsta kyrkfika, overhead och nattvardsliturgins vara eller inte vara.

Efter nyår blev det så dags att börja fira gudstjänst varje vecka, och hemgrupperna hade växt lite grann. Under våren märkte vi att vi behövde börja leta efter en ny lokal och trevare lades ut åt olika håll. Efter många om och men, och en hel del bön, slogs det fast att vi skulle ända ut till Länsmansgårdens kyrka, näst sista hållplatsen på 5:ans och 6:ans spårvagn. En del var oroliga för att det inte skulle komma några nya till kyrkan för att det var så långt att åka, men vi beslöt oss ändå för att ge det en chans.

Så, efter ett välförtjänt sommarlov – de flesta var trots allt studenter – var det dags för den första gudstjänsten för terminen. Och döm om vår förvåning när besöksantalet nästan fördubblades mot innan sommaren! Hemgrupperna behövde delas, nya människor kom in i gemenskapen och vi hade fått ett större sammanhang, någonstans att höra hemma.

Per-Eive som hade sin vanliga pastorstjänst nere i Halmstad började få mer och mer att göra där. Det föll sig därför naturligt att söka sig om efter en ny pastor som dessutom bodde i Göteborg. I januari 2008 blev Håkan Strandh bönesvaret och anställdes som pastor på deltid. Detta var ett stort steg och året senare välsignades vi även med möjligheten att anställa en verksamhetskoordinator på halvtid.

I dag

Nu har vi firat gudstjänster i Länsmansgården ett tag, vi har blivit fler och många barn har fötts in i församlingen. Aktiviteter och satsningar vi gör annonseras löpande här på hemsidan. Följ oss också gärna på Facebook!

Detta är de första kapitlen i en berättelse som är långt ifrån färdigskriven och du är välkommen att vara med och skriva nästa kapitel med oss, att dela visionen och budskapet och vara en del i gemenskapen. Vi samlas varje söndagskväll klockan 16 i kyrkan vid näst sista hållplatsen på 5:ans och 6:ans spårvagn. Kommer du?

Läs mer:

Kalender